Viết chơi

[Oneshot | KillChalla] Say Yes to Hell

“Erik rất muốn nghĩ rằng, hắn đã bằng cách nào đó khiến con thú bên dưới mình trở nên ti tiện.”

Advertisements